Länsstyrelserna upphandlar inför förändringar i djurskyddet

Länsstyrelserna upphandlar inför förändringar i djurskyddet

Den 1 juni tar Länsstyrelserna över vissa av Polisens djurskyddsuppgifter. Inför det ordnar Länsstyrelsen i Västra Götaland tre informationsträffar i vår.

Enligt regeringen ska Polisen ska inte längre inte längre ha det huvudsakliga ansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort och låta avliva djur för att därefter administrera kostnader som detta har medfört. Ansvaret förs i stället över på länsstyrelserna.

I samband med förändringen väntas länsstyrelserna göra upphandlingar, bland annat av veterinärtjänster.

Länsstyrelsen i Västra Götaland håller sig framme med tre informationsträffar i april, i Göteborg den 24:e, i Skara den 26:e och i Uddevalla den 27:e april. På träffarna berättar länsstyrelsen mer om upphandlingsprocessen, hur man lämnar anbud i upphandlingssystemet TendSign och om tillståndspliktig verksamhet enligt 16§ i djurskyddslagen.

Källor: Regeringen, Länsstyrelsen i Västra Götaland