Därför byter hundägare veterinär

Därför byter hundägare veterinär

Oengagerat bemötande och slentrianmässigt receptskrivande tillhör det som kan få en hundägare att byta veterinär. Det visar en undersökning som ett läkemedelsbolag gjort bland 1 500 hundägare i Sverige, Norge och Danmark.

Det är Boehringer Ingelheim som har genomfört undersökningen. Syftet tycks vara att kartlägga hundägarnas syn på läkemedel mot lopp- och fästingbett.

Här är några resultat av undersökningen:

  • De tre viktigaste orsakerna till att hundägare byter veterinär är att veterinären inte verkar ha tid för dem och deras hund, att veterinärens medicinska kunskaper inte verkar vara aktuella och att veterinären skriver ut läkemedel på autopilot.
  • Hundägaren vill involveras när läkemedel ska väljas och förväntar sig att veterinären ger dem möjlighet att välja mellan olika läkemedel och förstå skillnaden mellan dem. De vill även ha detaljerad information om möjliga biverkningar och hur de ska hanteras om de uppstår.
  • Hundägare är i allmänhet inte rädda för att ställa frågor om veterinärens rekommendationer. Ofta har ägaren stort förtroende för veterinären, men var fjärde hundägare kontrollerar ändå läkemedlets säkerhet på internet.
  • Om hundägarna hittar information på internet som motsäger veterinärens information kommer 75 procent att reagera negativt och 96 procent att konfrontera veterinären. Vissa kommer att byta veterinär och dela med sig av sina negativa erfarenheter till andra hundägare.
  • Hundägarna uppvisar en aning lättsinnig inställning till läkemedelsbiverkningar. Hela 42 procent uppger att läkemedel ofta ger biverkningar, men att det inte utgör något stort problem. 8 procent tror att läkemedel alltid är säkra medan 9 procent anser att hundar som får läkemedel kan ge så allvarliga biverkningar att hunden måste övervakas noga.

Här är fram råd från dem som gjort undersökningen baserade på studiens slutsatser:

  1. Håll dig yrkesmässigt uppdaterad om effekter och biverkning för olika läkemedel.
  2. Lägg tid på att hjälpa ägaren att välja den lösning som är säkrast, effektivast och enklast. I samband med detta, kom ihåg att säkerhet och effektivitet väger tyngst.
  3. Erbjud på ett objektivt sätt ägaren att välja mellan olika alternativ.
  4. Förbered ägaren på förväntade biverkningar.
  5. Förbered dig själv inför pratstunden om bekymmer baserat på sådant ägaren har hittat på internet.

Källa: Boehringer Ingelheim