Labradorer kan leva mycket längre

Labradorer kan leva mycket längre

Genom matrestriktioner kan labradorer leva betydligt längre liv än hundar av den rasen brukar göra, enligt forskare från Storbritannien, Schweiz och Sverige. En hanne som deltog i den aktuella studien blev nästan 18 år.

Den internationella studien publiceras i den veterinärmedicinska tidskriften Veterinary Record.

Nyckeln till ett långt och friskt labradorliv verkar vara en balanserad mathållning i kombination med lämplig skötsel och hälsovård som gör att hundarna bibehåller ett starkt skelett och muskulatur, men utan att bli feta, enligt forskaren och veterinären Johanna Penell vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU.

Studien omfattar 39 labradorhundar som från drygt sex års ålder fram till sin död levde i ett “kollektivboende” där de hade en hel del socialt umgänge med varandra och sina skötare, goda möjligheter till lek och motion, regelbundna hälsokontroller och bara två dagliga måltider med begränsad mattillgång.

Trots att labradorer av genetiska skäl ofta är glupskare och sämre på att kontrollera sitt matintag jämfört med andra raser, uppges de inte ha lidit det minsta av dessa matrestriktioner.

En sammanvägning av flera tidigare studier har visat att labradorers genomsnittliga livslängd är 12 år. Nära 90 procent av hundarna i den nya studien levde längre än så och mer än var fjärde, 28 procent, blev äldre än 15,6 år – vilket forskarna betecknar som exceptionellt långlivat.

Allra längst levde en labradorhanne som blev 17,9 år, en ålder som är ytterst sällsynt bland hundar av den här storleken.

Det är dock viktigt att betona att målet för studien inte var att till varje pris få hundarna att leva så länge som möjligt, utan att de skulle leva friska aktiva liv så länge som möjligt. Deltagande hundar som blev svårt sjuka, till exempel i cancer, fick hjälp att somna in för gott.

Även om alla hundarna i studien nu är döda är projektet inte avslutat. En hel del uppgifter som samlades in under studiens gång återstår att analysera närmare. Det långsiktiga målet är att ta fram klara och praktiska rekommendationer för både hundägare och veterinärer så att alla hundar kan leva långa, aktiva och hälsosamma liv och nå sin fulla genetiska potential.

Källa: veterinaryrecord.bmj.com och uppgang.com