Naturvetarna ger facklig service till SVF

Naturvetarna ger facklig service till SVF

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

– För Naturvetarna är det naturligt att ge det här stödet till SVF. Veterinärer är en naturvetarprofession och vi har sedan länge en mycket god kompetens att ge service till naturvetare. Vår egen personal, ombudsmän med flera, kommer att utföra tjänsten, kommenterar Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

Samarbetet innebär i huvudsak att

  • Naturvetarna genom sin verksamhet för medlemsrådgivning erbjuder facklig rådgivning åt Sveriges Veterinärförbund (SVF)
  • SVF:s medlemmar företräds av Naturvetarna i arbetsrättsliga frågor och får samma service som Naturvetarnas medlemmar
  • SVF:s medlemmar efter sommaren 2018 får tillgång till Naturvetarnas tjänst lönesamtalscoachning

Samarbetet mellan de två förbunden innebär vidare att lokalt fackligt förtroendevalda inom SVF kommer att erbjudas att gå Naturvetarnas fackliga utbildningar för förtroendevalda.

– Verksamheten i Sveriges Veterinärförbund innefattar många fler delar än enbart den centrala verksamheten att ge facklig service åt medlemmarna, bland annat en omfattande professionsverksamhet. Genom samarbetet med Naturvetarna kan vi lägga våra resurser på att utveckla vår organisation, också den fackliga verksamheten, säger Ann-Louise Fredrikson, kanslichef i Sveriges Veterinärförbund.

Källa: Naturvetarna och SVF