Två nya chefer vid UDS

Två nya chefer vid UDS

Anna Straube (t v) har anställts som chef för bilddiagnostiska kliniken och Eva Molin (t h) som chef för klinisk kemiska laboratoriet på Universitetsdjursjukhuset vid SLU.

Anna Straube har arbetat på bilddiagnostiska kliniken på UDS sedan 2002. Dessförinnan var hon distriktsveterinär och smådjursveterinär på andra djursjukhus. I sin nya roll som chef för bilddiagnostiska kliniken kommer Anna Straube att arbeta med verksamhetsutveckling, personalfrågor och administration men även fortsätta att jobba kliniskt med djursjukhusets patienter. Hon började sin nya tjänst i april.

Eva Molin kommer senast från SciLifeLab där hon har varit vice verksamhetschef med ansvar för personal, budget och verksamhetsutveckling. Hon har disputerat i patobiologi, inriktning mikrobiologi, vid SLU och är även utbildad gymnasielärare. Hon har bland annat arbetat som forskare vid SVA och UU. Även hon började sin tjänst i april.

Källa: UDS