Djurägare behöver bättre info inför resan

Djurägare behöver bättre info inför resan

Nästan alla djurägare är införstådda med att djur som ska resa ska vara vaccinerade och avmaskade. Men ofta behöver de råd om hur man tar hand om djuren på själva resan, och i ett annat land.

Djurägarna känner heller inte till de vanligaste smittorna utöver rabies. Lotta Gunnarsson, tf statsveterinär på SVA, berättar om vad hon brukar säga till djurägare:

– Jag informerar dem om att smittläget utomlands är annorlunda än här. Ska man resa med hund eller katt så finns det bra preparat för att skydda dem mot framförallt de blodsugande djur som är smittbärare, och den arsenalen ska man utnyttja.

Hennes näst viktigaste råd är att inte ha hunden lös på det sätt djurägaren kanske är van vid hemma. Lotta Gunnarsson tycker det är viktigt att tala om att det är en risk att låta hunden ha kontakt med lokala hundar, till exempel på stranden.

Den som vill flyga med hund eller katt måste tänka på mer än bara hundens vikt. De tillåtna måtten på väskan djuret reser i är begränsade. Hos SAS är till exempel maxmåtten 40x25x23 cm.

Läs mer om att transportera djur i sommarnumret av VeterinärMagazinet, som utkommer i juli.

Text: Cecilia Lönnell