Djurskyddet för tävlande djur stärks

Djurskyddet för tävlande djur stärks

Den 21 juni ändras tränings- och tävlingsregler för djur. Syftet är att stärka djurskyddet, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Regelverket kring dopning har setts över för att skapa bättre förutsättningar för att skydda djuren från lidande på grund av åtgärder och behandlingar i samband med tävling eller träning för tävling.

En arbetsgrupp bestående av dopingexperter och representanter från häst- och hundsporten har bidragit till arbetet med revideringen av reglerna.

Den så kallade dopningsbilagan i tidigare föreskrifter angav bland annat vilka karenstider som gäller för olika läkemedel. Problemet var att hålla den aktuell. Forskningen har gått framåt och med det har nya preparat tillkommit, vissa preparat har avregistrerats och en del har bytt namn. Dessutom har rekommendationer på karenstider har ändrats.

– Vi har inte möjlighet att uppdatera dopningsbilagan i samma takt som förändringar sker. Detta har lett till bestämmelser som inte varit korrekta och vilket har skapat osäkerhet och tveksamheter om vad som gäller. Nu ändrar vi på det, säger Märta North, enheten för häst på Jordbruksverket.

Regeländringarna förenklar också för en grupp hundägare som behövt söka dispens hos Jordbruksverket men som nu med det nya förslaget inte längre behöver det. Det blir nu tydligare för hundägarna vilka krav som ska vara uppfyllda för att hundens välfärd inte ska äventyras.

Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar för branschen att fortsätta ta eget ansvar för djurskyddet och dopningsfrågor inom sina respektive discipliner. Det ska också förhindra användandet av prestations­höjande eller prestationssänkande åtgärder som kan leda till att djuren an­strängs hårdare än vad de är tränade för, eller att de skadas på annat sätt.

Exempel på läkemedel, substanser och behandlingar som påverkar djurets prestationsförmåga och temperament finns att läsa på respektive organisationers webbplatser.

Källa: Jordbruksverket