Okända djur ger goda forskningsidéer

Okända djur ger goda forskningsidéer

Mycket är fortfarande okänt om djurparksdjuren. På Borås Djurpark lyfts forskning fram som ett tydligt mål i verksamheten. Veterinären Therese Hård samlar så mycket data hon kan.

Therese Hård är veterinär på Borås Djurpark sedan 2014. Allt sedan starten har hon jobbat för att stärka den veterinärmedicinska forskning som bedrivs inom djurparkerna och lyfta hur den kan komma både djur och människor till nytta.

– Djurparkerna har ett enormt värdefullt biologiskt material, det är vi inte så bra på att visa, säger hon.

Enligt den europeiska djurparksföreningen EAZA är forskning en av djurparkernas tydligt uttalade målsättningar, tillsammans med artbevarande och utbildning. På Borås Djurpark finns cirka 500 djur av 60 olika arter och Therese Hård har god rutin på att samla så mycket data som möjligt varje gång det ges tillfälle. Det kan vara till exempel när djuren sövs för förflyttning, vid hälsokontroller eller när de avlivas. Att planera noggrant för provtagningarna lärde hon sig reda innan hon läste till veterinär, under ett års praktik hos Bengt Röken på Kolmårdens Djurpark. Där såg hon också hur forskningen kan stärka djurskyddet.

Ett exempel på hur data från djurparken kan gynna djurvälfärd är en artikel om elefanters sömn, som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Zoo Biology och där Therese Hård är medförfattare.

Läs hela artikeln om Therese Hårds arbete i VeterinärMagazinet nr 3 som utkommer vecka 21.

Foto: Jörgen Jarnberger