Vinnova-pengar till Intervacc för nytt mastitvaccin

Vinnova-pengar till Intervacc för nytt mastitvaccin

Intervacc har fått delfinansiering från statliga Vinnova för att vidareutveckla sitt vaccin INV412 mot mastit hos mjölkkor. Finansieringen gäller en första fas i ett prekliniskt utvecklingsprogram med en budget på 3,1 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vinnova har utsett vaccinkandidaten INV412 till innovationsprojekt i konkurrens med andra svenska utvecklingsprojekt som har möjlighet att nå framgång internationellt.

Nu kan vi fortsätta våra satsningar på ännu ett nytt vaccin i vår spännande projektportfölj för en ny generation vacciner, säger vd Jan-Ingmar Flock.

Mastit hos mjölkkor är ett stort problem inom mjölknäringen i hela världen. Bara inom EU uppstår mer än 2,6 miljoner fallper år som kan kopplas till Staphylococcus aureus. Mjölkindustrins kostnader globalt förknippade till mastit närmar sig 270 miljarder kronor. Mjölkindustrin påverkas bland annat genom minskat mjölkutbyte, påföljder på grund av låg mjölkkvalitet, kasserad mjölk och för tidig avlivning av produktiv mjölkboskap.

Genom att Staphylococcus aureus ger upphov till allvarliga och ofta svårbehandlade infektioner på människa, kommer erfarenheterna från INV412 på ko att kunna tas vidare inför en framtida utveckling av ett vaccin på människa, skriver Intervacc i sitt pressmeddelande. Vaccination mot bakteriella infektioner ses som en av de viktigaste åtgärderna för att minska överanvändningen av antibiotika.

INV412 är Intervaccs tredje vaccinkandidat i projektportföljen, vid sidan om Strangvac, ett vaccin mot kvarka på häst, och INV274 mot streptokockinfektion på gris.

Källa: Intervacc