34 djurvårdare på väg ut i arbetslivet

Den 1 juni tar den tredje årskullen på 34 djurvårdare på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara examen. 88 procent har redan fått jobb.

Utbildningen till djurvårdare startades i januari 2015 under beteckningen Djurvårdare på utökad nivå. När den tredje årskullen tar examen, heter utbildningen Kvalificerad djurvårdare – nivå 2. Den är tre terminer lång och innehåller bland annat praktik på veterinärklinik och djursjukhus.

Sammantaget utgör praktiken nästan en hel termin fördelad på fyra perioder. Det ger studenterna stora möjligheter att träna upp färdigheter och kompetenser, vilket gör att de vid examen är direkt anställningsbara, enligt Anita Hildensjö, utbildningsledare och leg vet.

– Vi är mycket stolta över att våra studenter får så många goda omdömen från praktikvärdar, och att de på sina praktikplatser ofta knyter arbetsgivarkontakter för framtiden, säger hon.

Praktikperioderna varvas med teori samt praktiska övningar på skolan där det finns särskilt utrustade lokaler. Undervisande lärare är legitimerade djursjukskötare samt veterinär. Utbildningen bygger till stora delar på extern kompetens, vilket innebär att experter anlitas som föreläsare inom specifika områden.

Enligt Anita Hildensjö får studenterna mycket goda kunskaper i bland annat vårdhygienarbete, omvårdnad av sjuka djur, näringslära och utfodring, röntgenarbete samt kundbemötande.

Efter genomgången utbildning är man djurvårdare på nivå 2, vilket innebär att man bland annat får injicera djur subkutant och intramuskulärt. Man får även injicera intravenöst, lägga permanentkanyl samt sedera häst. Intravenösa arbetsmoment är ett undantag som väntas upphöra år 2023.

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara utbildar inte djurvårdare på nivå 3, vilket krävs för att få söva djur. För att uppnå nivå 3 djur måste djurvårdaren dels ha arbetat på nivå 2 i minst tre år, dels att ha gått en kurs i anestesi. Detta är ett undantag som även det väntas upphöra år 2023.

Yrkeshögskolan har för närvarande tillstånd för att ta in nya studenter i januari 2019, 2020 samt 2021. Intaget är 35 studenter per år.

För att komma in krävs dels studentexamen, dels särskild behörighet som:

  • Naturbruksgymnasium och vissa behörighetsgivande kurser där.
  • Eller en preparandkurs som Biologiska Yrkeshögskolan i Skara anordnar
  • Dessutom finns det möjlighet att söka in på reell kompetens (dvs arbetslivserfarenhet inom djursjukvård eller humansjukvård)

Utbildningen är efterfrågad av studenterna och behovet inom djursjukvården är stort, inte minst på grund av den stora bristen på leg djursjukskötare. Det kan vara anledningen till att de allra flesta av årskullen för 2018 redan har någon form av anställning.

– De som inte redan har jobb har själv valt att avstå från att söka just nu, säger Anita Hildensjö.

På bilden syns studenterna Julia Harris och till höger Emelie Mattsson med hunden Sally.