Giftinformationscentralen slutar informera om djur

Giftinformationscentralen slutar informera om djur

Från och med den 1 juli slutar Giftinformationscentralen (GIC) att svara på frågor om förgiftningar hos djur. Anledningen är ett ökat tryck på frågor som rör människor.

– Vi förstår att detta kommer att medföra olägenheter för både djurägare och veterinärer, men det är en nödvändig prioritering vi måste göra, säger Luisa Becedas, verksamhetschef på Giftinformationscentralen.

GIC:s uppdrag är att informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akuta förgiftningar hos människa. Telefonrådgivningen är tillgänglig dygnet runt alla dagar på året för allmänheten och för sjukvården. Även samtal till 112 som rör akuta förgiftningar kopplas vidare till GIC.

Det totala antalet förfrågningar till GIC har ökat under senare år och uppgick år 2017 till över 90 000, varav drygt 3 procent gällde förgiftningar hos djur (cirka 2 900). Av dessa samtal kommer 17 procent från veterinärer och resten från allmänheten. En del samtal från allmänheten är direkt hänvisade av en veterinär. De vanligaste förgiftningsfrågorna för djur handlar om livsmedel och växter, på tredje plats kommer choklad.

Centralen har inte något formellt ansvar att besvara frågor om djurförgiftningar, men har av tradition haft en positiv inställning och har, i mån av tid och kunskap, besvarat dessa samtal då det inte finns någon motsvarande verksamhet i landet för djurägare och veterinärer.

Det ökande antalet samtal till GIC gör att djurfrågorna kan påverka besvarandet av frågor om förgiftningar hos människor negativt. Det gör att centralen inte har resurser att fortsätta besvara frågor om djurförgiftningar.

– Vi kommer att hänvisa alla samtal om djurförgiftningar till veterinär alternativt jouröppna djursjukhus. Vi kommer inte heller ha möjlighet att besvara samtal från veterinärer efter detta datum, säger Luisa Becedas.

Hon säger dock att den information om djur som i dag ligger på GIC:s hemsida giftinformation.se kommer att ligga kvar. Ett annat uppslag är FASS VET: Kapitlet ”Antidoter vid akuta förgiftningar och för avbrytande av vissa läkemedels effekter”.

En avgiftsbelagd giftinformationscentral för djur finns i Storbritannien, Veterinary Poisons Information Service, dit även svenska veterinärer kan vända sig. Läs mer eller kontakta dem https://vpisglobal.com/

Källa: GIC