”Livsmedelsverkets veterinärer missgynnas lönemässigt”

”Livsmedelsverkets veterinärer missgynnas lönemässigt”

Chefer på Livsmedelsverket har fått dubbelt så stora lönepåslag som officiella veterinärer, OV, de senaste åren. Det skriver veterinären Anders Sandberg i ett öppet brev till Livsmedelsverkets generaldirektör. Han stödjer sig på lönelistor från verket.

Det hela började med att Anders Sandberg, specialist i livsmedelshygien, nyligen blev kontaktad av några OV. De ville granska löneuppgifter utan att skylta med sina namn – av rädsla för vad Livsmedelsverket skulle göra. Anders Sandberg har tidigare själv jobbat många år i olika positioner på Livsmedelsverket.

Han bad att få ut löneuppgifterna från myndigheten och fick det utan problem. Sedan han och de aktuella OV gått igenom lönelistorna drar de bland annat slutsatsen att medianlönen för chefer på myndigheten stigit med 7,5 procent sedan år 2015. Motsvarande löneutveckling för OV och veterinärinspektörer har varit lägre än 4 procent.

I sitt öppna brev till Livsmedelsverkets generaldirektör ställer Anders Sandberg en rad frågor, bland annat varför OV har haft en sämre löneutveckling. Men några svar har han hittills inte fått.

Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel är biträdande områdeschef, och tillika OV, på Livsmedelsverket. Hon har läst brevet men känner inte igen de slutsatser som dras.

– Jag kan inte säga om siffrorna stämmer eller inte. Jag tror säkert att den här brevskrivaren har räknat rätt utifrån det underlag han har. Men jag kommer inte fram till de siffrorna när jag tittar på hela kollektivet, säger hon.

Enligt Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel har Livsmedelsverket inte gjort den här typen av analyser. I stället för att titta på löneökning fokuserar verket på löner och lönebildning.

– Om det blir en ökning eller inte kan bero på många saker. Veterinären kan vara ny och har kommit in på en förhållandevis hög lön. Då blir inte ökningen så hög i början.

Dessutom anser hon inte att det är relevant att jämföra löneökningar mellan OV och deras chefer under perioden 2015 till 2017, eftersom det har skett en stor omorganisation under den tiden.

– Mellan 2015 och 2017 har chefernas uppdrag förändrats kraftigt. Så att jämföra våra chefer med OV under den perioden när som att jämföra äpplen med päron.

Uppgiften att OV oroar sig för repressalier om de själva begär ut uppgifter från myndigheten förvånar Mona-Lisa Dahlbom-Wiedel.

–Jag tycker det är mycket märkligt. Man kan begära ut sådana här uppgifter helt anonymt om man skulle vilja, säger hon.

Det öppna brevet väntas Livsmedelsverket formellt besvara under nästa vecka.

Text Håkan Frisell