Odontologisk nestor från USA får WSAVA-pris

Odontologisk nestor från USA får WSAVA-pris

Professor emeritus Colin Harvey (bilden) tilldelas World Small Animal Veterinary Associations, WSAVA:s, pris ”Scientific Achievement Award” för sitt arbete med veterinära orala och odontologiska behandlingar på sällskapsdjur. Han har bland mycket annat utvecklat metoder och preventivstrategier för den kliniska djursjukvården.

Priset, som årligen ges till en veterinär som bedöms på ett avgörande sätt ha bidragit till utvecklingen av djursjukvården för smådjur, kommer att delas ut under årets WSAVA World Congress, som äger rum den 25-28 september i Singapore.

Colin Harveys intresse för förhållandet mellan oral hälsa och systemhälsa hos sällskapsdjur har bland annat lett till att man har kunnat bekräfta att parodontit kan leda till sjukdomar i njure, lever och hjärta.

Professor Harvey har en lång karriär bakom sig. Bland annat har han grundat den första veterinärmedicinska tandvårdsorganisationen, American Veterinary Dental Society (AVDS). Han har varit medlem i organisationskommittén och var den första ordföranden för American Veterinary Dental College (AVDC), samt var med och startade VOHC, Veterinary Oral Health Council, som är en oberoende kvalitetsmärkning inom odontologin.

Gad Baneth, ordförande i WSAVA:s vetenskapliga kommitté, motiverar valet av pristagare så här:

– Professor Harvey har på ett enastående sätt bidragit till förståelsen av veterinärmedicinsk hälsa och har påverkat både vetenskap och praktik inom veterinär odontologi världen över.

Under WSAVA:s världskongress i september kommer Colin Harvey att hålla en föreläsning med titeln ”Periodontal Disease – Systemic and Distant Organ Associations in Dogs and Cats; Facts or Conjecture”.

Källa: WSAVA