Smärtstillande nu även till marsvin

Smärtstillande nu även till marsvin

Det smärtstillande läkemedlet Metacam har nu också godkänts av EMA för marsvin, meddelar läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim. 0,5 mg/ml oral suspension kan ges för behandling av milda till måttliga smärtor i samband med mjukdelskirurgi, exempelvis kastration.

Marsvinets stigande popularitet gör dem till allt vanligare patienter på veterinärkliniker, enligt läkemedelsbolaget. Kirurgiska ingrepp på djuren hör inte längre till undantagen. Trots det har smärtlindring på marsvin varit lägre prioriterat än när det gäller hund och katt. Det beror delvis på att marsvinen endast visar subtila tecken på smärta.

Men genom att Metacam nu också har blivit godkänt för marsvin öppnas fler möjligheter att smärtlindra före, under och efter operationer.

Källa: Boehringer Ingelheim