Konkurrensverket: Gör det lättare att jämföra djurförsäkringar

Konkurrensverket: Gör det lättare att jämföra djurförsäkringar

Konkurrensverket vill att djur ska omfattas av konsumenttjänstlagen. Det föreslås i en ny rapport som presenterades i somras. Syftet är att skapa bättre möjligheter för djurägare att jämföra kostnader.

Efterfrågan på djursjukvård har ökat kraftigt de senaste åren. Bättre möjligheter att jämföra djurförsäkringar kan leda till att kostnaderna för djurägare kan hållas tillbaka. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket där det bland annat föreslås att konsumenttjänstlagen ändras så att även djur omfattas.

Trots att svenska djurägare i Sverige är mästare i Europa på att försäkra sina djur, har de mycket svårt att jämföra villkor mellan försäkringarna, skriver Konkurrensverket. Olikheter i premier, villkor, vad som täcks av försäkringen, och olika typer av självrisker försvårar jämförelserna.

– Med större möjligheter att jämföra mellan försäkringsbolag skulle konkurrensen stärkas, och det skulle gynna djurägarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Många djurägare upplever försäkringsskyddet som begränsat. Mindre än hälften av dem som deltog i en undersökning som Konkurrensverket genomfört, anser att de fick full ersättning efter att självrisken var betald vid det senaste besöket hos veterinären.

I rapporten föreslår Konkurrensverket att branschen eller andra intressenter bygger upp tjänster där priser och villkor på djurförsäkringar kan jämföras.

Konsumenttjänstlagen omfattar i dag inte djur, vilket bland annat gör det svårt att klaga på en felaktig behandling. Detta bör ändras, föreslår Konkurrensverket. Möjligheten att byta djurförsäkring bör också bli bättre, och det skulle i sin tur leda till ökad konkurrens.

– Dagens små möjligheter att kunna byta djurförsäkring innebär en inlåsningseffekt som inte gynnar djurägarna, framhåller Rikard Jermsten.

Källa: Konkurrensverket