Lantbrukare uppmanas skörda allt även vid andra skörden

Länsstyrelsen i Jämtland uppmanar alla lantbrukare att skörda allt även vid andra skörden. Detta för att lindra foderbristen i länet.

Det råder fortfarande foderbrist i Jämtland och övriga Sverige. Många skördade allt som gick vid första skörden och det är viktigt att detta sker även denna gång.

– Nu är det viktigt att vi fortsätter hjälpas åt. Vi uppmanar därför att allt som är lämpligt att skörda verkligen skördas, säger Hanna Appelros på Länsstyrelsen.

Hanna Appelros talar bara för Jämtlands län, men hon påpekar att det är om bra allt foder i hela landet som är av bra kvalitet tas om hand, för att slippa onödig utslaktning.

– Skillnaden är att i vårt län brukar vi normalt sett ha överskott på foder, säger hon.

Fodret behöver analyseras och vägas fodret så att det används till rätt djur. Det är viktigt att alla djurhållare snabbt får en överblick över hur
mycket foder de har tillgång till och vilken kvalitet detta foder håller, enligt länsstyrelsen i Jämtland.

– Om fodret med det lämpligaste och bästa näringsvärdet ges till de djur som behöver det mest, kommer det att räcka till fler djur, säger Hanna Appelros.

Tanken är att använda allt foder så effektivt som möjligt och därmed minska onödigt foderspill och hindra att onödigt många djur slaktas.

Källa: Länsstyrelsen i Jämtland

  Share: