WSAVA stödjer policy mot extremavel

WSAVA stödjer policy mot extremavel

Den världsomspännande organisationen för smådjursveterinärer, WSAVA, ställer sig bakom det policydokument mot extremavel som organisationerna FVE och FECAVA offentliggjorde i juni.

Det dokumentet var ett svar på den kraftigt ökande efterfrågan på hundar och katter med extremt utseende, framför allt trubbnosar som fransk och engelsk bulldog samt mops.

Tanken är att göra uppfödare och djurägare uppmärksamma på de hälsoproblem som djuren ofta utsätts för.

– Extremavel är en global angelägenhet. Våra medlemmar möter dagligen resultaten av exempelvis brakycefali på klinikerna. Det står utom allt tvivel att djuren utsätts för stort lidande, säger Walt Ingwersen, ordförande för WSAVA.

Han fortsätter:

– En varaktig förändring kräver engagemang och samarbete mellan veterinärer, uppfödare och andra intressenter globalt. Vi är redo att spela vår roll och ser fram emot att samarbeta med våra kollegor i FVE och FECAVA och våra medlemsförbund för att leverera rekommendationerna i policyn.

Rekommendationerna går i korthet ut på att försöka minska efterfrågan på djur med extrema utseenden genom att uppmärksamma massmedierna på problemet, påverka kändisar och influencers och samtidigt informera allmänheten och djurägare om extremavelns konsekvenser. Det handlar också om att minska utbudet genom att på olika sätt påverka uppfödarna genom information och regleringar.

Källa: SWAVA