Nytt medel minskar mjölkproduktion hos kor vid sinläggning

Nytt medel minskar mjölkproduktion hos kor vid sinläggning

Ett nytt medel minskar mjölkproduktionen hos kor i samband med sinläggning. Det skriver Boheringer Ingelheim i ett pressmeddelande.

Enligt bolaget förbättrar medlet kons välbefinnande under sinläggningen. Många kor har en hög mjölkproduktion kring den tiden, vilket har en negativ inverkan på kons hälsa och välbefinnande. Hög mjölkproduktion vid sinläggning leder till ökat tryck i juvret och ökad risk för mjölkläckage.

Det höga trycket i juvret kan upplevas som obehagligt och påverka kons vilja att ligga ner. Trycket kan bli så stort att det får mjölken att läcka, vilket ökar risken för att bakterier tränger in i juvret och orsakar juverinflammation.

Den nya produkten verkar genom att skapa en övergående försurning hos kon. Denna försurning påverkar kons aptit, så att hon äter mindre, vilket i sin tur minskar mjölkproduktionen. Dessutom har det visats att mjölkproducerande vävnader påverkas av försurning så att upptaget av glukos minskar. Eftersom glukos är en begränsande faktor för mjölkproduktion, minskas därigenom mjölkproduktionen ytterligare.

– Det har visats att kor som får detta medel ligger ner i genomsnitt cirka 1,5 timme mer under en 24-timmarsperiod efter kalvning jämfört med kor som inte har fått produkten. Det tyder på att det obehag som kor kan uppleva i samband med sinläggning minskas, säger veterinär Troels Løwig Larsen på Boehringer Ingelheim Animal Health.

Källa: Boehringer Ingelheim.