WSAVA inför globala riktlinjer för djurvälvärd

WSAVA inför globala riktlinjer för djurvälvärd

Den världsomfattande organisationen för smådjursjukvård, WSAVA, har beslutat införa riktlinjer för att hjälpa veterinärer i deras roll som förespråkare för djurens välfärd.

Riktlinjerna syftar till att hjälpa veterinärer att handskas med de etiska och moraliska frågor som påverkar djurens välfärd. De ger vägledning för att säkerställa att veterinärerna förutom att ge fysisk hälsovård och behandling, också kan ge goda råd om psykologiskt, socialt och miljömässigt välbefinnande.

– Vårt ansvar som veterinärer sträcker sig långt bortom patienternas fysiska hälsa. Djurskydd som vetenskap är en ny disciplin, som utvecklas snabbt. Därför behöver veterinärer aktuell och evidensbaserad information för att ge kunnig och noggrann rådgivning till djurägare och det omgivande samhället.

Det säger Shane Ryan, tillträdande ordförande för WSAVA:s utskott om välfärd. Han fortsätter:

– Våra nya riktlinjer ger rekommendationer, checklistor och andra verktyg för att främja välfärd genom veterinärbesöket. De erbjuder också vägledning om hur man kan förbättra välfärden utanför klinikens dörrar genom uppsökningsaktiviteter.

32 av WSAVA:s medlemsförbund uppges redan ha antagit riktlinjerna och fler väntas följa inom kort. WSAVA har sedan tidigare tagit fram globala riktlinjer inom områden som smärtlindring, vaccination, näring och tandvård.

Riktlinjerna rörande djurvälfärd kan laddas ned här