AniCura rekryterar för digitalisering

Som ett led i digitaliseringen rekryterar AniCura tre nyckelpersoner, bland andra en person från Doktor24.

Emma Strömfelt blir CDO/Chief Digital Officer och har de senaste åren inom Swedbank drivit arbetet med fintechsamarbeten och Open Banking, en öppen API plattform för innovationssamarbeten. Hon har dessförinnan mångårig erfarenhet av snabbväxande digitala bolag inom spel, e-handel och mobilapputveckling, både som start-up entreprenör och vd.

̶   Sjukvård för sällskapsdjur är ett område där bland annat artificiell intelligens kan ha stor betydelse för möjligheterna att diagnosticera sjukdomar och förebygga ohälsa i framtiden. Jag tror också att vi i vissa avseenden kan visa vägen för humansjukvården, säger Emma Strömfelt.

Förutom Emma Strömfelt har AniCura även rekryterat Sofia Landström, tidigare affärsutvecklingschef för den digitala vårdcentralen Doktor24 och mångårig erfarenhet som entreprenör och vd inom humansjukvården. Hon är ny Group Manager AniCura Online.

Även Emma Dahlbäck, tidigare Head of IT Operations på 3 börjar på AniCura, som Chief Information Officer (CIO).

̶  Teamets erfarenheter inom digital utveckling och vårdtjänster blir viktiga för att möta förändrade förväntningar på djursjukvården inte minst gällande access till vård digitalt, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Bilden föreställer från vänster Emma Strömfelt, Sofia Landström och Emma Dahlbäck. Foto: AniCura

 

 

  Share: