Ny digital veterinär på marknaden

Ny digital veterinär på marknaden

Nu har den digitala veterinärtjänsten Vethem lanserats. Den drivs av entreprenören Hidayet Tercan. Hon har knutit till sig toppnamnet Catarina Kjellerstedt som medicinskt ansvarig.

Hidayet Tercan är serieentreprenör som byggt upp företag och ideella organisationer. Efter att ha sålt ett rekryterings- och bemanningsbolag inom vården började hon bygga upp en digital veterinärtjänst. Som investerare har hon fått med sig moderbolaget till e-apoteket Apotea, Årets företag 2017.

Utan någon tidigare erfarenhet från djursjukvården blev det en grannlaga uppgift för Hidayet Tercan att hitta en chefsveterinär. Hon ville ha den bästa.

– För att få reda på vem det var vände jag mig till Antonia Ax:son Johnson. Vi har känt varandra ganska länge, har bland annat verkat i Stadsmisisonen styrelse ihop. Dessutom har jag jobbat med affärsutveckling inom Åhlénskoncernen. Hon tipsade om Catarina Kjellerstedt, som till vardags är chef för smådjurskliniken på UDS.

Catarina Kjellerstedt kontaktades, tände på idén och är nu vid sidan om jobbet på UDS ansvarig för allt veterinärmedicinskt kvalitetsarbete på Vethem. Därutöver finns ett tiotal veterinärer knutna till verksamheten.

Enligt Hidayet Tercan är trycket från djurägarna stort.

– Många djurägare ringer oss för att snabbt få rådgivning av en erfaren veterinär. De får hjälp att bedöma om fallet är akut eller om de kan vänta några dagar och se hur djurets tillstånd utvecklar sig. De frågar också vad de kan göra för djuret medan de väntar på en tid på kliniken. Svar på dessa frågor skapar en trygghet och lugn hos djurägaren som också leder till bättre beslut, säger Hidayet Tercan.

Den första konsultationen är gratis för djurägaren, som dessutom 15 procents rabatt på läkemedel från Apotea.

Text Ingrid Kindahl