Johanna Lindahl får Sight Award

Johanna Lindahl får Sight Award

Johanna Lindahl får priset Sight Award 2018 för en utmärkt vetenskaplig insats inom global hälsa med fokus på antibiotikaresistens och interaktionen mellan människa och djur.

Det framgår av ett pressmeddelande från Uppsala Universitet. Johanna Lindahl är docent och verksam vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet, samt vid International Livestock Research Institute och SLU. Hon får priset och 100 00 kronor från Swedish Institute for Global Health Transformation (Sight).

Motiveringen lyder:

”Johanna Lindahl har utifrån ett helhetsperspektiv och i samarbete med forskare från låg- och medelinkomstländer utvecklat vår kunskap inom områden med stor relevans för mänsklighetens välmående och fortlevnad globalt, nämligen interaktionen mellan människa och djur (”one health”) samt antibiotikaresistens.”

Sight Award har instiftats med stöd från Familjen Einhorns Stiftelse och delas ut den 25 november. Beslut om mottagare av Sight Award 2018 har fattats av Kungl Vetenskapsakademiens akademistyrelse.