Jordbruksverket vill styra upp videoveterinärerna

Jordbruksverket vill styra upp videoveterinärerna

Verksamheter videoveterinärer håller på att ta fart ordentligt. Men räcker lagstiftningen till? Enligt Jordbruksverket faller allt ansvar på de enskilda veterinärerna och inget på de bolag de är anslutna till. Myndigheten vill därför att kontrollen framöver blir verksamhetsbaserad.

– Vi håller just nu på och samlar in underlag för att kunna bedöma hur vi bör förhålla oss till de möjligheter och eventuella risker som den nya tekniken med videokonsultationer medför. I dag är tillsynen inte verksamhetsbaserad, så det är varje enskild veterinär som ansvarar för sina behandlingar och ordinationer och som kontrolleras vid en tillsyn. Det gäller både läkemedelsförskrivning och journalföring.

Det säger Christina Thörn, veterinär och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Jordbruksverket tittar också på om det bör finnas begränsningar för vad en videoveterinär ska få förskriva för läkemedel.

– Varje enskild veterinär får bedöma vad som är rimligt. Vi vet att de företag som finns på området själva har satt gränser.

Vad kan det vara för gränser?

– Vi vet att de inte förskriver antibiotika till exempel.

Men det finns ingen som har kontrollansvaret över bolagens verksamhet?

– Nej, det är den enskilda veterinärens verksamhet som kan kontrolleras.

Hur ser du på det?

– Vi vill ha verksamhetsbaserad tillsyn. Frågan ligger på departementsnivå just nu. Det krävs en lagändring, säger Christina Thörn.

På företaget FirstVet AB i Stockholm, som drog igång sin videoveterinärverksamhet hösten år 2016, är man positiv till en verksamhetsbaserad tillsyn.

– I grund och botten fattar jag inte varför det inte skulle vara så. Vi vill fungera på ett seriöst sätt och då vill vi ha tydliga riktlinjer om hur vi behöver förhålla oss, säger David Prien, vd och delägare i FirstVet.

FirstVet har cirka 80 veterinärer anslutna till sig. Inte en enda har enligt bolaget slutat sedan starten. Och enligt Jordbruksverket har inte en enda av dem hittills anmälts till ansvarsnämnden för sitt arbete som videoveterinärer.

Enligt David Prien är ett problem att det saknas en definition av vad som utgör en undersökning i veterinära sammanhang.

– Det är ett problem för oss. Men förhoppningsvis får vi något förtydligande på det snart. Eftersom det inte finns någon definition i författningen kring vad en undersökning innebär, har vi valt att tolka nuvarande skrivelse på försiktigast möjliga sätt i våra arbetsrutiner.

David Prien är orolig för att om inte myndigheterna reglerar marknaden med videoveterinärer, finns risken att oseriösa aktörer tar sig in.

– Min största oro har varit att det kommer oseriösa konkurrenter. Vi ligger så tydligt i etableringsfasen fortfarande. Att skapa förtroende kring telemedicin som koncept är enormt viktigt, säger han.

Text Håkan Frisell