Oklart hur ägarens livsstil påverkar hundens vikt

Oklart hur ägarens livsstil påverkar hundens vikt

Forskare vid SLU har tillsammans med internationella kolleger undersökt hur hundägarens syn på fetma, motion och kost påverkar risken för övervikt hos hunden. Resultatet är inte entydigt.

3 000 hundägare i tio europeiska länder fick besvara en hälso- och livsstilsenkät med frågor om ägarna själva och om deras hundar. Hullet hos hunden skattades med så kallade hullbedömningsskalor och ägaren angav egen längd och vikt.

Mellan 20 och 55 procent av hundarna var överviktiga. Men att ägaren var överviktig behövde inte innebära att hunden också var det. Däremot var övervikt hos hunden vanligare om ägaren spenderade lite tid tillsammans med den, om hunden åt matrester och om ägaren rökte.

Övervikt hos hundägare var vanligast i Sverige men det var samtidigt här som andelen överviktiga hundar var lägst. Resultatet kan ha påverkats av att svenskarna rekryterades via en Facebook-grupp med intresse för djurhälsa, och att Sverige var det rikaste landet i studien.

Övervikt hos ägaren var associerat med ökad risk för kronisk sjukdom, något som inte kunde ses hos hundarna. Trots detta uppgav ägare till överviktiga hundar betydligt oftare än ägare till normalviktiga att hunden hade lätt för att bli sjuk och inte var glad.

Källa: SLU Foto Josefin Söder Länk till publikationen här