Antalet utländska tillfälliga veterinärer ökar snabbt

Antalet utländska tillfälliga veterinärer ökar snabbt

Förra året ansökte 78 utländska veterinärer om tillfällig yrkesutövning i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som föregående år. De arbetsgivarna AniCura och Evidensia välkomnar ökningen, men ser samtidigt ett stort problem med nuvarande språkkrav när det gäller journalföringen.

– Vi tycker det är jätteroligt. Vi vill gärna ha utländska veterinärer hit, säger Pia Geivald, HR-ansvarig i Sverige för AniCura.

– Vi har inte tillräckligt med veterinärer i Sverige. Genom att få in medarbetare från hela EU gör att vi kan hålla den kvalitet vi vill, säger Pia Madsen, HR-chef på Evidensia Sverige.

De veterinärer som ansöker om tillfällig yrkesutövning kommer från länder inom EU, de flesta från Polen och Storbritannien enligt Jordbruksverket. Men även Tyskland, Litauen, Lettland, och Italien, bidrar med veterinärer.

Vad gäller för dessa veterinärer?

– De ska följa svensk lagstiftning, skriva journaler på svenska och de ska hålla sig till exempelvis svensk antibiotikapolicy. Så det är ingen skillnad mot svenska veterinärer, säger handläggaren Ulrika Bergman på Jordbruksverket.

Pia Geivald ser gärna att reglerna kunde vara mer flexibla för de här veterinärerna.

– Man kan kanske tycka att Jordbruksverket skulle kunna fundera på att vara lite mer flexibla. Vi får in superduktiga erfarna veterinärer som tycker det är roligt att jobba i Sverige kanske över sommaren. Men de kan inte agera fullt ut i och med att de inte kan skriva journaler. Det skulle göra gjort stor skillnad om de fick lov att skriva journaler på engelska, säger Pia Geivald.

Pia Madsen håller med om problemet.

– Man lägger över ansvaret på oss. Vi tar in någon som översätter och sedan ber vi dem skriva på. Men skulle du själv skriva på när journalen är skriven på svenska om du inte vet vad du har skrivit? När du sedan ska ställas till svar för det? Det skulle ju underlätta om vi fick skriva på svenska eller engelska, säger hon.

Hon uppger att hela branschen nu arbetar för att övertyga Jordbruksverket om att ändra språkkravet. Jordbruksverket meddelar att man tittar på saken.

– Men vi har inte kommit till något beslut än om hur vi ska göra, säger Elisabeth Lindkvist, handläggare på Jordbruksverket.

– Man skulle kunna tänka sig att de utländska veterinärerna kan hamna i klander om det blir fel. De måste ha tillit till den som översätter.

När utländska veterinärer ansöker ska de uppvisa diplom, pass, och ett ”letter of good standing” till Jordbruksverket.

– Det innebär att de visar att de inte har fått någon erinran i sitt ursprungsland om att de skulle vara olämpliga eller har blivit avstängda, säger Ulrika Bergman.

Det är fullt möjligt att ansöka flera gånger om att tillfällig yrkesutövning.

– Det finns de som kommer en gång om året och jobbar någon vecka för sedan åka hem igen. Andra arbetar här två-tre dagar i månaden under en längre tid.

Vad beror ökningen i antalet ansökningar på?

– Jag är faktiskt osäker på det. Jag tror inte vi har gjort någon särskild analys av detta. Men vi har noterat att det blir fler och fler.

Finns det någon gräns för hur länge veterinärerna kan arbeta med det tillfälliga tillståndet?

– Vi brukar säga att de kan få maximalt ett år i taget. Om vi märker att de sätter det i system, får vi försöka styra in dem på att söka svensk legitimation istället, säger Ulrika Bergman.

Text Håkan Frisell

Fakta:

Så här har antalet ansökningar om “tillfällig yrkesutövning som veterinär i Sverige” stigit de senaste åren:

2015 – 5

2016 – 18

2017 – 33

2018 – 78