Gasfylld förstorad livmoder konstaterad med ultraljud

Gasfylld förstorad livmoder konstaterad med ultraljud

För första gången har diagnosen gasfylld förstorad livmoder ställts på hund med hjälp av ultraljud. Det uppger SLU.

Vid livmoderinflammation hos hund är livmodern oftast vätskefylld. Men det finns ett fåtal publicerade fall med gas i livmodern. Dessa kan vara en stor utmaning att diagnosticera på en röntgenbild, eftersom en gasfylld livmoder kan vara väldigt lik en gasfylld tarm.

I en fallrapport författad av forskare och kliniker vid SLU och universitetet i Parma beskrivs en sjuårig tik med misstänkt livmodersjukdom. Hunden röntgades och på bilderna sågs en avlång gasfylld struktur i mellersta delen av buken. Det kunde vara en förstorad tunntarm till följd av att något föremål hunden ätit hade satt stopp. Två röntgenundersökningar gjordes under dagen och utseendet var oförändrat.

Efter den andra undersökningen bestämdes att man skulle göra en ultraljudsundersökning. Då såg man att den onormala avlånga strukturen saknade de typiska lager man kan se i en tarmvägg, samt att den kunde följas till livmoderhalsen. Därmed kunde man dra slutsatsen att det var ett förstorat gasfyllt livmoderhorn.

Fallet innehåller den första beskrivningen där ultraljud använts för att diagnosticera en förstorad gasfylld livmoder.

Länk till publikationen här

Källa: SLU Foto Kerstin Hansson