Högutbildade män tuppar sig bland kvinnor

Högutbildade män tuppar sig bland kvinnor

Högutbildade män på kvinnligt dominerade arbetsplatser har starkt ökad risk för skilsmässa, enligt en forskningsstudie från Stockholms Universitet. Det skriver DN.

Enligt undersökningen fördubblar de högutbildade männen sin skilsmässorisk, om de är omgivna av många kvinnor på jobbet. Jämförelsen är gjord mot högutbildade män med få kvinnor på jobbet. Den klassiska bilden av tuppen i hönsgården kan ha relevans, skriver tidningen.

För högutbildade kvinnor, däremot, ses ingen större skillnad i skilsmässorisk om de arbetar på mansdominerade arbetsplatser.

Underlaget till studien kommer från Danmark, som liksom Sverige har en i jämförelse med andra länder mer könssegregerad arbetsmarknad.

Källa: DN