Nytt system ska minska risken för incidenter

Nytt system ska minska risken för incidenter

AniCura lanserar nu ett nytt system för att dokumentera och analysera medicinska incidenter på företagets 250 djursjukhus och djurkliniker runtom i Europa.

Systemet och arbetsmetoderna är nya inom djursjukvården och ska på ett mer strukturerat sätt hantera oönskade incidenter och förbättra dokumentationen kring dessa.

– Vi har stora ambitioner inom patientsäkerhet och medicinska incidenter är ett viktigt område att adressera. Eftersom vi är 250 djursjukhus och djurkliniker tillsammans, så kan vi lära oss av varandra och minska risken för att vi gör samma misstag på flera platser, säger Peter Feledy, Group Care Services Director AniCura, i ett pressmeddelande.

AniCuras nya system är digitalt och inkluderar processer för att dokumentera incidenter samt moduler för att genomföra så kallade rotorsaksanalyser och planera förebyggande åtgärder. En viktig framgångsfaktor är att etablera en lärandekultur där alla involverade ser bortom själva händelsen och istället identifierar orsakerna som ledde till misstaget.

–Jag tror att vi kan göra stor skillnad för både patienter och vår egen arbetsmiljö genom att förbättra hur vi hanterar olika medicinska incidenter säger Titti Sjödahl-Essén, veterinär och kvalitetsansvarig AniCura Djursjukhuset Albano i Danderyd, och fortsätter:

– Misstag kan vara svåra att tala om, men de är en viktig källa till lärande och rätt hanterat kan vi undvika att peka ut enskilda individer och istället stötta våra medarbetare på ett bra sätt.

Källa: Anicura Foto: Anicura