MRSA i nio av tio danska svinbesättningar

MRSA i nio av tio danska svinbesättningar

Resistenta bakterier, MRSA, finns i nio av tio danska svinbesättningar, avslöjar en stickprovskontroll gjord av danska motsvarigheten till Livsmedelsverket, Fødevarestyrelsen. Det skriver tidningen LandLantbruk.

Det senaste året har prover tagits hos 130 olika anläggningar för svinuppfödning. Resultatet visar att MRSA-förekomsten är på samma nivå som 2015.

Även lantbruksföretag som driver ekologisk svinuppfödning och uppfödning med frigående grisar har undersökts. Hos ungefär var femte hittades MRSA.

Djur som bär på bakterien blir inte själva sjuka. Enligt experter bedöms spridningsrisken till människor vara begränsad och går att undvika med normal livsmedelshygien i köket. Bakterierna sprids bara i sällsynta fall från människa till människa.

Källa: LandLantbruk Foto: Shutterstock