Professor vill dämpa oro för kemikalier

Professor vill dämpa oro för kemikalier

Svenska folket lider av kemofobi. Oron för kemikaliers negativa påverkan är betydligt överdriven. Det hävdar i alla fall professor emeritus Lennart Dencker. Från början var han veterinär, men han har verkat större delen av sitt arbetsliv som toxikolog.

Lennart Denckers bakgrund som veterinär har gett honom ett helhetsperspektiv på hur kemikalier och läkemedel påverkar människor, djur och natur. I sin bok ”Inte så farligt som många tror” (Nya Doxa, 2017) redogör han för slutsatser han har dragit efter ett långt arbetsliv. Kortfattat kan man säga att han påpekar att regelrätta skandaler som faktiskt har inträffat inte ska blandas samman med påverkan från den vanliga mängd kemikalier som finns i miljön till vardags.

–På grund av händelser som Tjernobyl-olyckan och utsläppen av rhoca gil i Hallandsåsen, tror folk att kemikalier i miljön i allmänhet ger en ökad risk för cancer. Men det stämmer inte, säger han.

Ingen av de två händelserna, som båda väckte stor fruktan när de inträffade, har i verkligheten gett upphov till särskilt många fler cancerfall hos människor, hävdar Lennart Dencker.

Läs hela intervjun med Lennart Dencker i VeterinärMagazinet nr 2 som utkommer vecka 14.

Text: Ingrid Kindahl Foto: Göran Ekeberg