Branschrapport: Djursjukvården skriker efter kompetens

Branschrapport: Djursjukvården skriker efter kompetens

Det stora hotet mot djurhälsa och fortsatt tillväxt i branschen är bristen på utbildad personal. Det framgår av Svensk Djursjukvårds branschrapport för 2018.

Den svenska djursjukvården fortsatte att växa 2018, både vad gäller omsättning och antal anställda, och svarar därmed mot den kraftigt växande efterfrågan på avancerad vård. Samtidigt är bristen på djursjukskötare och veterinärer stor, en bild som delas av Svensk Djursjukvårds medlemmar, heter det i rapporten.

Hela 97 procent av medlemsföretagen anger att branschens framtidsutsikter är ljusa, men de viktigaste frågorna kommande år är båda relaterade till det stora rekryteringsbehovet av legitimerade djursjukskötare och veterinärer.

Svensk Djursjukvård anser att den viktigaste åtgärden för att lösa bristen är att skapa fler utbildningsplatser. Därför borde SLU öka antalet utbildningsplatser och fler utbildningsanordnare än SLU bör erbjuda utbildningarna.

– Vi har gjort oss beroende av att andra länder utbildar veterinärer åt oss, ändå räcker det inte till. Vi måste helt enkelt säkra upp vår egen kompetensförsörjning. Och det kan bara göras med fler utbildningsplatser. Ett första steg är att utbilda fler veterinärer vid SLU, säger Karin Ronander, verksamhetschef vid Anicura Stockholm.

Rekryteringsbehovet är fortsatt mycket stort, och äventyrar på sikt både branschens tillväxt och djurhälsan. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag anger att rekryteringsbehovet de kommande 12 månaderna är 346 veterinärer, varav 70 med specialistkompetens, samt 177 djursjukskötare och djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3).

Källa: Svensk Djursjukvård