FN och WHO kräver omedelbara åtgärder mot antibiotikaresistens

FN och WHO kräver omedelbara åtgärder mot antibiotikaresistens

WHO och FN-organisationen ICGA (Interagency Coordinationg Group on Antimicrobial Resistance) kräver omedelbara internationella åtgärder mot antibiotikaresistens, efter att de båda organisationerna har lagt fram en gemensam rapport om tillståndet för antibiotikaresistens i världen.

”Antimikrobiell resistens är ett av de största hoten mot världssamfundet. Den här rapporten visar på djupet och omfattningen av de åtgärder som behövs för att motverka dess uppkomst och skydda ett helt sekel av medicinska framgångar”, säger Amina Mohammed, vice generalsekreterare för FN, i ett pressmeddelande.

Redan nu beräknas runt 700 000 personer dö på grund av denna resistens varje år, men till år 2050 kommer siffran att vara uppe i tio miljoner, enligt rapporten.Dessutom kommer världsekonomin att drabbas hårt. År 2050 kan de ekonomiska skadorna bli lika allvarliga som under finanskrisen 2008–2009.

Det som behövs är att världens länder inför striktare regulatoriska system för att få stopp på överanvändningen av antibiotika, och att man investerar i forskning och utveckling. Vissa särskilt viktiga antibiotika bör dessutom omedelbart fasas ut inom jordbruket. Organisationerna rekommenderar också att inte bara ländernas respektive regeringar engagerar sig, utan också privata sektorer samt forsknings- och civilsamhället.

Källa: SvD