Byggstart för nya djursjukhuset i Jönköping

Byggstart för nya djursjukhuset i Jönköping

Byggstarten har gått för nya AniCura djursjukhuset i Jönköping, och nästa höst ska det stå klart. Det ska ligga i Hedenstorp i Jönköpings västra utkanter och möta behovet av avancerad akut- och specialistvård för smådjur.

–Det nya djursjukhuset ger oss de bästa förutsättningarna att möta 2020-talets vårdbehov och förstärka positionen som regionens akut- och specialistsjukhus. Det blir också ett jättelyft ur arbetsmiljösynpunkt, säger Ulrika Rosander, vd för AniCura Jönköping Group.

Nya AniCura Djursjukhuset kommer att innehålla allt som finns idag, och lite till. Den fördubblade lokalytan, drygt 3700 kvm, ger möjlighet att utveckla alla verksamhetsområden.

Fakta i korthet:

• Operationsavdelningen blir tre gånger större än i dag. Antalet operationssalar ökar från tre till sex (tand, buk- och bensalar).
• Förbättringar på infektionsavdelningen med möjligheter att skilja ut svårt sjuka patienter, vilket ska leda till höjd patientsäkerhet.
• Vårdmiljön blir bättre med permanent övervakning av de sjukaste djuren, nybyggda djurstallar, syrgasbur, och bra ventilation och ljudisolering. En klar standardhöjning jämfört med i dagens lokaler.
• Strålbehandlingen, som djursjukhuset Jönköping är ensamt om i Skandinavien, ska utvecklas liksom behandlingen av hypertyreossjuka katter med radiojod.
• Rehabiliteringsavdelningen får bättre lokaler och egen ingång. Det möjliggör större fokus på friskvård och förebyggande behandlingar. Här kan djur och djurägare träffa en dietist, gå på viktrådgivning eller träna för att toppa formen inför tävlings- eller jaktsäsong.
• Egen entré för katter.

Tisdag 14 maj firades starten för nybygget med ett annorlunda spadtag. Femåriga springer spanieln Puzzle grävde officiellt igång bygget genom att leta upp en dummy ur sandhögen. Till stor glädje för de samlade medarbetarna, personalhundarna, fastighetsägaren P&E Fastighetspartner, totalentreprenören YLAB samt kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson.

AniCura Djursjukhuset tar varje år emot omkring 20 000 patienter och har nästan 90 medarbetare. Med det nya djursjukhuset kommer fler rekryteringar att krävas, tror Ulrika Rosander.

–Vi står inför en spännande framtid och kommer att behöva anställa fler djurvårdare, legitimerade djursjukskötare och veterinärer framöver, säger hon.

Källa: AniCura