Karolina Törneke nominerad till Årets Veterinär

Karolina Törneke nominerad till Årets Veterinär

Karolina Törneke blev färdig veterinär 1990. Hon jobbade ett antal år som distriktsveterinär i Småland men bytte sedan spår och blev doktorand på institutionen för farmakologi och toxikologi på V-fak, SLU. Hon doktorerade 1999 och blev docent i farmakologi 2005. 2002 till 2015 har hon också varit Diplomate ECVPT.

Ur nomineringstexten:

2002 började Karolina jobba på Läkemedelsverket som klinikutredare för veterinärläkemedel. 2005 blev hon ledamot av den europeiska läkemedelsmyndighetens veterinärläkemedelskommitte (CVMP). Detta var ett heltidsuppdrag som hon hade till 2013. Under den tiden gjorde hon en stor vetenskaplig insats, bland annat som ordförande i CVMPs expertgrupp för antibiotikaresistensfrågor 2006-2012. Hon bidrog också väsentligt till att Läkemedelsverket under dessa år utvecklades till en av de mest anlitade myndigheterna för att utreda nya veterinärläkemedel för Europamarknaden.

2012 sadlade hon om och började arbeta med klinisk bedömning av humanläkemedel, fortfarande på Läkemedelsverket. Hon har sedan gjort vidare karriär i den rollen och har under 2018 blivit utsedd både till terapiområdesansvarig på humansidan och, som krona på verket, ordförande för Läkemedelsverkets vetenskapliga kvalitetsgrupp. Under 2019 har hon ytterligare befäst rollen som ordförande för gruppen, vilken dessutom fått ett ännu bredare ansvarsområde.

I ljuset av hennes insatser, vilka präglas lika mycket av djup som bredd, vill vi nominera henne till utmärkelsen.

Fotnot: Denna nominering inkom den 31 maj, men har inte kunnat publiceras förrän nu, då VeterinärMagazinet inväntat bild på Karolina Törneke.