Kattallergener kan minskas med diet

Kattallergener kan minskas med diet

Forskare från Purina Institute har tagit fram en metod som minskar nivåerna av allergenet Fel d1, som finns i kattens saliv. Därmed skulle människors kattallergi kunna lindras. Det skriver den digitala tidskriften Veterinary Practice News.

Det handlar om en diet för katter, som uppges minska de nivåer av proteinet som släpps ut i omgivningen.

–Dessa allergener skapar ett hinder mot att äga katt och begränsar interaktioner mellan kattälskare och katter. Vår upptäckt har potential att förändra hur människor hanterar kattallergener, säger Ebenezer Satyaraj, molekylär näringschef hos Purina och den som leder forskningen.

Proteinet Fel produceras främst i katters spott- och talgkörtlar och Fel d1 överförs normalt till djurs hår och hud när katten slickar sig för att sedan släppas ut i miljön. Proteinet produceras av alla katter, oavsett ras, ålder, hårlängd, hårfärg, kön och kroppsvikt och orsakar upp till 95 procent av alla allergiska reaktioner hos människor.

Purinas forskare säger sig ha neutralisera allergenet genom att tillföra en äggprodukt innehållande anti-Fel d1-antikroppar (IgY) i kattens diet.

Resultaten, som publicerats i tidskriften Immunity, Inflammation och Disease, pekade mot minskade nivåer av aktiv Fel d1 hos av 97 procent av de katter som fick den diet som innehåller IgY. I genomsnitt uppvisades en minskning med 47 procent av aktivt Fel d1 på kattens päls efter tre veckors diet, rapporterar Purina.

Metoden sägs inte påverka kattens normala allergenproduktion eller djurets övergripande fysiologi.

Till den vetenskapliga artikeln