Ylva Persson nominerad till Årets Veterinär

Ylva Persson nominerad till Årets Veterinär

Ylva Persson, biträdande statsveterinär på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tillika expert på juverhälsa hos Växa Sverige, är vår sista nominerade veterinär för denna gång.

Ur nomineringstexten:

Med ett brinnande intresse för ”sina” områden (juverhälsa, idisslare, utvecklingsländer och antibiotika) bidrar Ylva till förbättrad djurhälsa och ökad kunskap, i Sverige såväl som i omvärlden. Det senaste året har hon varit delaktig i att skapa ett juverhälsoprogram i Bangladesh, ett projekt om mjölkproduktion och juverhälsa i Rwanda, en interaktiv webbsida om värmestress hos mjölkkor, hanterat utbrott av en ny smittsam getklövsjukdom, samt flera andra projekt. Genom att vara aktiv på sociala medier, delaktig i en juverblogg och på konferenser runt om i världen bidrar hon till att sprida viktig kunskap och svarar gärna på frågor. Ylva är bra på att förmedla kunskap, men också på att förmedla kontakter så att kunskapsutbytet blir större. Dessutom är hon miljömedveten och åker i största möjliga mån kollektivt, även runt om i Europa. Och även om hon är fokuserad på sitt arbete så har hon också tid för att vara social på arbetsplatsen, alltid på sitt egna raka, ärliga och roliga sätt.