Årets skörd väntas bli bättre än femårssnittet

Årets skörd väntas bli bättre än femårssnittet

Årets spannmålsskörd ser ut att bli god, enligt Lantmännens prognos. I år väntas den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd bli större än femårssnittet.

Skördeprognos för spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 6,3 miljoner ton för 2019. Det är hela 75 procent högre än föregående års extraordinärt låga skörd på 3,6 miljoner ton.

En tidig skörd förra året gav förutsättningar för en rekordstor höstsådd. Höstsådda grödor avkastar mer än vårgrödor vilket bidrar till den högre skörden i år.

− Fälten ser bra ut överlag men det finns stora lokala variationer eftersom vissa områden har fått mindre regn än andra, vilket påverkar avkastningen negativt. Efter fjolårets torka saknas fortfarande vattenreserver i stort sett i hela landet och grödorna har inte kunnat rusta sig för en eventuell sommartorka. Optimalt väder för spannmålen är dryga 20 grader och regelbundna regn under vår och sommar. Skulle vi få 30 grader varmt och strålande sol resten av sommaren kan skördepotentialen sjunka på flera håll i landet, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Det finns förutsättningar för en skörd av hög kvalitet, men faktiskt utfall ser man först när skörden är bärgad.

Vad gäller foder till djur skriver Lantmännen att det krävs höjda avräkningspriser från slakterierna och handeln för att möta kommande lönsamhetsutmaningar och skapa en stabil marknad och tillväxt. ”Ett mer extremt väder kommer att kräva en ökad flexibilitet hos lantbrukarna med högre beredskap där möjlighet till bevattning samt kapacitet att överlagra råvaror kan komma att behövas. Flexibilitet kommer även att krävas inom foderproduktionen i Lantmännens fabriker”, heter det rapporten.

Källa: Lantmännen

Läs hela rapporten här