Symtomen på CM och SM – hela listan

Symtomen på CM och SM – hela listan

En brittisk studie har listat de viktigaste symtomen vid Chiari-missbildning (CM) hos hund, där den mest drabbade rasen är cavalier king charles.

Studien har genomförts vid Fitzpatrick Referrals, som är samarbetsklinik till Surrey School of Veterinary Medicine. Huvudförfattaren, Clare Rusbridge, såg en svårighet när det gäller att ställa diagnos på CM och syringomyelia (SM). Det ville hon åtgärda.

CM är en abnormalitet som gör skallen mindre och försämrar flödet av cerebrospinalvätska till hjärnan. Det resulterar i smärta och vätskefickor i ryggmärgen.

SM innebär att den alltför lilla skallen inte ger tillräcklig plats åt lillhjärnan, som i sin tur delvis tvingas ner i ryggraden. Med tiden kan det orsaka oåterkallelig skada på hundens ryggmärg.

Ofta är det oklart om tecken på smärta hos drabbade hundar beror på CM eller SM – eller båda.

För att försöka få klarhet i det studerade Clare Rusbridge journalerna från alla cavalier king charles spaniels som under en femårsperiod kommit in till Fitzpatrick Referrals med CM-associerade kliniska symtom.

Hon dokumenterade alla data samt undersökningsresultaten och relaterade dem till MR-undersökningar.

Därefter kunde Clare Rusbridge lista de vanligaste tecknen hos hundar med CM och SM:

  • Vokalisering (gnyende etc)
  • Ryggsmärta (i nacke, mitten av ryggen eller korset)
  • Minskad aktivitet
  • Nedsatt förmåga att gå i trappor eller hoppa
  • Aversion mot att bli berörd eller omskött
  • Förändrat känslomässigt tillstånd (blyg, orolig, tillbakadragen eller aggressiv)
  • Sömnstörning

Det är också vanligt att drabbade hundar har en tendens att gnugga eller klia sig i huvudet eller öronen, men mest hos hundar med liten eller ingen SM. Det tyder i sin tur på att huvudkliande och -gnuggande snarare beror på CM.

De enda tecken som enligt studien var specifika för SM var kliande i luften, skolios och allmän svaghet, och dessa fanns endast när SM var minst 4 mm bred.

Studien, som har publicerats i Journal of Veterinary Internal Medicine, anses viktig eftersom den visar att enbart CM är orsak till smärta hos många hundar. Clare Rusbridges mål är att använda informationen från studien för att utveckla ett frågeformulär som hjälp att bestämma risken för CM och övervaka kliniska tecken på missbildningen.

Länk till den vetenskapliga artikeln här

Källa: Vet Times