Hundar hittar bakterier hos människor med cystisk fibros

Hundar hittar bakterier hos människor med cystisk fibros

Specialutbildade hundar kan med mycket hög noggrannhet identifiera bakterier som orsakar allvarliga lunginfektioner hos människor med cystisk fibros. Det visar en studie som genomförts vid Imperial College i London.

Infektion med bakteriella patogener är en viktig orsak till lungskada hos patienter med cystisk fibros (CF). Den vanligaste bakterien är Pseudomonas aeruginosa, som kroniskt infekterar cirka 60 procent av de brittiska tonåriga och vuxna patienterna.

De viktigaste resultaten av studien, som har finansierats av den brittiska välgörenhetsorganisationen Cystic Fibrosis Trust och som har publicerats i European Respiratory Journal, är att hundarna kan skilja mellan P aeruginosa och andra CF-bakteriella patogener när de har fått sniffa bakterier som odlats i näringsvätska.

Studiens författare drar slutsatsen att om man jämför hundar med befintlig teknik, kan hundarna vara känsligare när det gäller att upptäcka bakterierna och samtidigt billigare att använda vid screening av nedre luftvägsinfektion hos CF-sjuka.

Källa: Vet Times