”För dålig pristransparens i djursjukvården”

”För dålig pristransparens i djursjukvården”

Kostnaderna inom djursjukvården har skenat sedan marknaden började konsolideras. Nu behövs en bättre pristransparens i branschen. Det säger Leif Nordqvist på Konkurrensverket i ett långt reportage i SR:s Ekonomiekot Extra.

I reportaget presenteras en rad fakta inom djursjukvården, bland annat att kostnaderna för vården har ökat markant sedan 2011 då konsolideringen inleddes, men att branschens vinstmarginaler ligger kvar på tidigare 7-8 procent. Maria Tullberg, som är kommunikationschef på AniCura och som uttalar sig i reportaget, framhåller att de ökade kostnaderna till stor del är drivna av djurägarna själva samt av den medicinska utvecklingen.

Leif Nordqvist på Konkurrensverket håller med om det, men påpekar också att djurägarna har svårt att värdera den information de får och därmed svårt att fatta beslut om sitt sjuka djur.

– Vi anser att pristransparensen är dålig i djursjukvården. För förebyggande behandlingar som vaccinationer får man fasta priser, men vid sjukdom eller skada måste veterinären först ställa diagnos och därefter föreslå och genomföra behandlingar. Som konsument har man då en svag ställning mot veterinären. Man ser sitt husdjur som en familjemedlem och får svårt att fatta beslut på studs.

Konkurrensverkets rapport från förra året visade att kostnaderna har ökat med 38 procent på tre år ­­– Leif Nordqvist talar om skenande kostnader. Samtidigt påpekar Ursula Lige Berglund på försäkringsbolaget Sveland att djurägare oftare och oftare går till veterinären, det görs fler provtagningar och mer avancerade undersökningar och behandlingar än tidigare.

Leif Nordqvist anser att även om kostnaderna till viss del är konsumentdrivna, är det vanligt att konkurrensen blir sämre när en bransch blir konsoliderad. Han menar att det är vad som har skett inom djursjukvården.

Siffror från försäkringssidan visar att försäkringsbolagens intäkter för djurförsäkringar har fördubblats på tio år, och att djurägarna själva i allmänhet får stå för 60 procent av kostnaderna själva när det uppstår en skada. Agria betalar enligt programmet ut 66 procent av premieintäkterna i ersättningar, samma siffra för Folksam är 90 procent. Enligt Leif Nordqvist har bolagen allt för stora möjligheter att tacka nej till kunder som man inte vill ha.

Konkurrensverket har redan lagt ett antal förslag till vad man anser skulle förbättra för konsumenterna gentemot djursjukvården. De går ut på att:

  • Se över kontraheringsplikten (det vill säga försäkringsbolagen ska få svårare att tacka nej till kunder).
  • Ge kunder som anlitat djursjukvården möjlighet att klaga hos ARN.
  • Låta djursjukvården omfattas av konsumenttjänstlagen.

För att förslagen ska bli verklighet krävs dock att regeringen tillsätter en statlig utredning, men den frågan har inte beretts i regeringskansliet.

Källa: SR/Ekonomiekot Extra