Framsteg inom kirurgi för små patienter

Framsteg inom kirurgi för små patienter

Kirurgiska ingrepp i bröstkorgen, till exempel på grund av lungsjukdom, utförs genom en så liten öppning som möjligt för att minimera smärta. Hos katter och andra mindre djur gör detta att vissa kirurgiska instrument är svåra att använda på grund av sin storlek.

Kirurgiska häftapparater, så kallade TA-staplers, som bland annat används för att stänga luftvägarna när en lunglob avlägsnas är ett sådant exempel.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nu i ett samarbete med Washington State University jämfört två olika metoder för förslutning av luftrör i samband med att en lunglob avlägsnas hos katt. Förslutning med hjälp av en resorberbar självlåsande loop (LigaTie) jämfördes med användning av TA-stapler.

En lunglob avlägsnades med titthålskirurgi i kattkadaver och bronken förslöts med den självlåsande loopen eller med stapler. Avståndet mellan närmaste bronkförgrening och förslutningen mättes. Eventuellt läckage vid förslutningen testades under tryck .

Studien visade att den självlåsande loopen konsekvent kunde placeras i direkt anslutning till bronkens förgrening, vilket inte var möjligt med TA-stapler, och att den självlåsande loopen visade bättre resultat vid täthetstest.

Läs hela studien.

Källa: SLU