Ny diagnostik för kronisk njursjukdom hos hund

Kronisk njursjukdom är vanlig hos hund men kan vara svår att upptäcka i ett tidigt stadium då hundarna ofta inte visar några tydliga sjukdomstecken. För tidig diagnos behöver känsliga diagnostiska metoder utvecklas och utvärderas.

Med målet att utveckla nya sätt att upptäcka tidig njursjukdom hos hund har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet i ett europeiskt samarbete studerat urin från hundar med och utan kronisk njursjukdom. För första gången har hundurin analyserats med hjälp av så kallad kapillär elektrofores och masspektrometri (CE-MS) i detta syfte. Med metoden kunde urinens hela innehåll av små beståndsdelar av proteiner (peptider) kartläggas.

Med hjälp av resultaten från urinanalyserna kunde specifika peptidmönster hos sjuka respektive friska djur urskiljas. De specifika peptidmönstren utvärderades i en separat grupp av hundar och visade sig kunna användas för att skilja sjuka och friska hundar åt på ett tillfredsställande sätt.

Resultaten indikerar att analysmetoden CE-MS kan komma att utgöra ett helt nytt och spännande alternativ för tidig diagnostik av kronisk njursjukdom hos hund i framtiden.

Länk till publikationen: https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2019.05.010

Källa: SLU

  Share: