Show och vetenskap på uppgraderad veterinärkongress

Show och vetenskap på uppgraderad veterinärkongress

Veterinärkongressen öppnade i dag i Stockholm, med en helt ny inramning. Oppnandet av plenarsessionen på Waterfront i Stockholm erbjöd en show anförd av programledaren och konferenciern Henrik Johnsson (gift med landslagsryttaren Malin Baryard-Johnsson).

Årets kongress är dessutom på helt nya datum, inkluderar en lördag och programmet är breddat med egna sessioner för veterinärstudenter och djursjukskötare. Temat är Framtidens veterinärmedicin.

– Det var välbehövligt, kommenterade SvF:s ordförande Kati Puustinen om den stora omgörningen. Stockholm Waterfront uppfyller bland annat önskemål om lätttillgänglighet från deltagare och utställare.

Det som beskrevs som framtidens veterinärmedicin lät i flera fall som nära nog science fiction, men är redan verklighet eller ligger i själva verket nära i tiden. Föreläsarna om häst, lantbrukets djur, smådjur, försöksdjur och inom folkhälsa beskrev sensorer i hästbett som avläser tidiga biokemiska skador i leden som svar på träning/belastning, produktion av ny hud från egna hudceller eller stamceller (och målet att bygga hela organ för transplantation), och en person som via sensorsystem övervakar broilerbesättningar över hela världen, liksom syrsor som ny human proteinkälla, och landvinningar på försöksdjurssidan.

Text Cecilia Lönnell Foto Stockholm Waterfront