Almi Invest satsar 2,5 Mkr på snabbcancertestet Alertix

Almi Invest satsar 2,5 Mkr på snabbcancertestet Alertix

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst. I emissionen på totalt 4 miljoner kronor deltar också flera affärsänglar. Investeringen ska gå till att lansera en teststicka för hund på marknaden under 2020/2021.

Kalmarbolaget Alertix Veterinary Diagnostics har utvecklat ett patentskyddat blodtest för tidig upptäckt och övervakning av cancersjukdomar hos hundar, katter och hästar.

–En tidigt upptäckt av cancer kan rädda liv och minska onödigt lidande hos sällskapsdjur. Grundarteamet har omfattande erfarenhet inom diagnostikbranschen och är ledande inom forskning internationellt på området. Bolagets metod fyller ett påtagligt medicinskt behov, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Alertix metod innebär att mängden tymidinkinas-1 (TK1) bestäms – en biomarkör för celltillväxt förknippad med cancersjukdomar. Studier har visat att TK1 ökar i blodet hos hund redan innan cancersymtom upptäcks, vilket gör att testet har potential att även användas för cancer-screening.

Betalningsförmågan för diagnostiska tester för sällskapsdjur bland djurägare bedöms som stor. Dagens marknad uppgår globalt till cirka 25 miljarder kronor. Alertix beräknar marknadsintroduktion under 2020-2021 för hund, därefter katt och häst. På den svenska marknaden planerar Alertix att sälja testet i form av en provsticka till veterinärer som erbjuder hundägaren testet som en del av konsultationen. Hundägaren uppges delvis kunna få ersättning för kostnaden genom sin hundförsäkring.

–Tack vare den här investeringen är vi nu på väg mot vår första produkt på marknaden efter många års forskning och utveckling, säger Bengt Åstrand, vd på Alertix Veterinary Diagnostics.

Alertix är en av årets nationella finalister till innovationspriset SKAPA som avgörs i november.

Källa: Almi Invest