Bättre handhygien på AniCuras kliniker i Tyskland och Nederländerna

Bättre handhygien på AniCuras kliniker i Tyskland och Nederländerna

AniCuras studie i handhygien visar att koncernens djursjukhus i framför allt Tyskland och Nederländerna har förbättrat handhygienen som en följd av kvalitetsprogrammet.

För fjärde året i rad har AniCura slutfört en studie om handhygien i europeisk djursjukvård. I år deltog 120 djursjukhus och djurkliniker från åtta länder i studien. Under april mättes användandet av alkoholbaserad handdesinfektion på djursjukhusen. I genomsnitt förbrukades 6,7 ml alkoholbaserad handdesinfektion per patient och dag. I Tyskland och Nederländerna ökade förbrukningen av handdesinfektion med flera milliliter per patient och dag jämfört med tidigare år.

God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner i sjukvården. God handhygien motverkar spridning av bakterier mellan personal, mellan personal och patienter och mellan patienter. Alkoholbaserad handdesinfektion under och mellan alla patientbesök är det enda effektiva sättet att minimera smittspridning.

– Handhygien är viktigare än någonsin när vi nu ser att resistenta bakterier sprids snabbt över världen. För oss handlar det om våra patienter och medarbetare men också om samhället i stort. Djursjukvårdspersonal löper högre risk att möta resistenta bakterier i arbetet och kan sprida dessa vidare i samhället, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig på AniCura.

Hygienråd till djurvårdspersonal

  • Se till att det finns dokumenterade rutiner för hygien och handhygien på kliniken.
  • Utse en ansvarig person för att koordinera klinikens hygienarbete.
  • Säkerställ att det finns alkoholbaserad handdesinfektion tillgängligt för alla anställda.
  • Desinficera händerna före och efter kontakt med varje patient, och när handskar tas på eller av.
  • Använd alltid desinfektionsmedel när du flyttar mellan patient och omgivande miljö för att undvika att bakterier sprids till arbetsbänkar, tangentbord, lådor och utrustning och annat.Källa: AniCura