Hormonanalyser kan ge fel diagnos

Hormonanalyser kan ge fel diagnos

Inom djursjukvården är det ofta nödvändigt att mäta hormonhalter för att ställa en diagnos. Hormonanalyser kan vara känsliga för störningar från så kallade heterofila antikroppar, som kan orsaka felaktiga mätvärden. Följden riskerar att bli att patienten får fel diagnos och behandling. Det har nyligen visats att hundar bär på heterofila antikroppar och mer kunskap om hur detta påverkar hormonanalyser behövs.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet har studerat hur heterofila antikroppar påverkar möjligheten att använda mätningar av anti-Mülleriskt hormon (AMH) för att avgöra om ett djur är kastrerat eller ej.

AMH mättes hos 28 hundar med heterofila antikroppar. Två prov gav felaktiga mätvärden och visade att hundarna var okastrerade trots att de var kastrerade vid provtagningen.

Studien visar att antikropparna kan utgöra en risk för att till exempel omplacerade eller importerade tikar med okänd bakgrund genomgår onödiga kirurgiska ingrepp om AMH används för att bedöma deras kastrationsstatus. Studien visar också att de skydd som hormonanalyser har mot denna typ av störningar i vissa fall är otillräckliga.

Länk till publikationen: https://doi.org/10.1111/vcp.12764

Källa: SLU
Foto: Charlotta Lantz, SLU