Juvertumör hos tik ökar snabbt

Juvertumör hos tik ökar snabbt

Mellan 2014 och 2018 ökade antalet hundar som drabbats av juvertumör med 20 procent, enligt statistik från Agria Djurförsäkring. Det är därmed en av de vanligaste diagnoserna hos tikar.

Enligt Agria är det tikarnas ökade livslängd som ligger bakom ökningen. Ungefär hälften av juvertumörerna är elakartade.

Hundägare uppmanas att känna igenom tikens juver varje månad, helst redan från unga år.

– På så sätt kan de upptäcka knölar på ett tidigt stadium och det är viktigt för prognosen om det skulle visa sig vara en elakartad tumör, säger Anna Tranell Lindman, veterinär på Agria Djurförsäkring.

Källa: Agria