Rollspel om afrikansk svinpest

Rollspel om afrikansk svinpest

Scenario: Afrikansk svinpest hittas på vildsvin i Sverige. Vad ska göras för att få stopp på smittan och vem är ansvarig?

Den 10 dec genomför Jordbruksverket en samverkansövning med fokus på afrikansk svinpest på vildsvin. Övningen kallas Gyllenborste 2019 (Gyllenborste var en galt som tillhörde guden Frej i den nordiska mytologin och hade förmågan att springa snabbt såväl på land som i luften).

Syftet med övningen är att utveckla Sveriges nationella förmåga att samverka vid och hantera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin. Övningen genomförs som en seminarieövning där man genom samtal och diskussion utvecklar deltagarna i förutbestämda förmågor inom krisberedskapsarbetet.

– Vi vill fånga upp de olika aktörerna i samhället för att vi ska ha en gemensam bild av våra roller och kunna diskutera hur samverkan ska gå till, säger Catrin Molander, som är chef för Jordbruksverkets beredskapsenhet, i en artikel i ATL.

Hon konstaterar att intresset är stort. Många aktörer vill skicka flera deltagare, men antalet platser är begränsat.

– Det är viktigare att vi får en bredd på deltagande aktörer än att det är flera deltagare från vissa, säger Catrin Molander i artikeln.

I övningen deltar flera statliga myndigheter utöver Jordbruksverket, till exempel SVA och Livsmedelsverket, liksom ett flertal intresserorganisationer och branschföretag.

Källa: Svenska Köttföretagen och ATL
Foto: Mostphotos