Tidig kastrering ökar risken för urininkontinens hos tik

Tidig kastrering ökar risken för urininkontinens hos tik

Tikars ålder vid kastrering påverkar risken för tidig urininkontinens. Det har forskare vid brittiska RVC funnit.

Urininkontinens drabbar cirka 3 procent av alla tikar i Storbritannien. Forskare har länge misstänkt att det finns en koppling mellan urininkontinens och kastrering, och denna nya studie vid RVC bekräftar det.

Resultaten visar att tikar av vissa raser, bland andra irländsk setter, dalmatiner, ungersk vizsla, dobermann och weimaraner är mer benägna att drabbas av urininkontinens tidigt än andra raser. Enligt studieresultat ökade risken för urininkontinens med 2,12 gånger hos kastrerade tikar jämfört med icke kastrerade.

Vidare identifierades en ökad risk för urininkontinens med 1,82 gånger hos tikar som kastrerades före sex månaders ålder jämfört med dem som kastrerades i åldrar mellan 6 och 12 månader inom de första två åren efter operationen.

Källa Vet Times