Utredning föreslår stärkt skydd för katter

Utredning föreslår stärkt skydd för katter

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har tagit emot en utredning som syftar till att öka skyddet för katter som är övergivna och förvildade. I utredningen föreslås att det ska införas ett krav på obligatorisk märkning och registrering av katter.

– Sverige har en ny djurskyddslag och djurskyddsförordning på plats sedan i våras. Det är bra och säkerställer en god välfärd för djuren i Sverige. Den här utredningen är en del i regeringens fortsatta arbete med djurskyddet och jag ser fram emot att ta del av berörda myndigheters, organisationers och andra intressenters synpunkter på utredningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Regeringen aviserade i arbetet med den nya djurskyddslagen att det finns stora problem förknippade med övergivna och förvildade katter och att en obligatorisk märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta att skilja dessa åt från ägda katter. I syfte att få en bättre uppfattning om konsekvenserna av ett sådant krav beslutade regeringen i juni 2018 om att tillsätta en utredning som offentliggjordes den 27 september.

Enligt förslaget i utredningen ska den som äger en katt se till att den blir märkt och registrerad i ett register som Jordbruksverket ansvarar för, dvs. på samma sätt som hundar idag registreras i Sverige.

Förslaget ska inom kort remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till hur man går vidare.

Källa: Regeringskansliet Foto: Alberto Giacomazzi/Mostphotos